Program digitálního rozvoje malých a středních firem

 Řešíte nedostatek času z důvodů opakujících se činností? Potřebujete zrychlit průtok zakázek firmou? Chcete mít ve firmě experty na digitalizaci? Implementovali jste prvky digitalizace ve své firmě a chcete sdílet své zkušenosti? Máte praktické znalosti v oblasti digitalizace a neváháte se o ně podělit?

Zapojte se do našeho nového programu SMEdigi!

Co nabízí program SMEdigi?

Praxe

Dáváme příklady a praktické zkušenosti, jak díky digitalizaci lépe uspokojit zákazníka, ušetřit čas, zefektivnit rozhodování, …

Trénink

Organizujeme tréninkový program v oblasti  digitalizace firem. Připravujeme Vaše vlastní experty.

Experti

Spolupracujeme na Vašem projektu digitalizace. Prostřednictvím naší sítě expertů pomáháme řešit vzniklé problémy.

Pro koho je program smedigi určen?

Pro všechny firmy v Moravskoslezském kraji mající zájem o zvyšování vlastní konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje digitalizace svých procesů.

Nedílnou součástí projektu SMEdigi je i vzdělávací program sestávající ze tří tréninkových programů

Program Basic

Délka: 2 denní pracovní seminář
Pro: majitele, manažery firem
Obsah: poskytnutí všeobecného přehledu o možnostech digitalizace, důvody a přínosy zavádění digitalizace, případové studie, strategie, principy a základní témata

Program expert

Délka: 12 denní školení
Pro: majitele, manažery a techniky firem
Obsah: detailní seznámení s nástroji a metodikou digitalizace, důvody a přínosy zavádění digitalizace, případové studie, strategie, principy a základní témata, praktická cvičení, případové studie a aplikační úkoly pro období mezi tréninkovými moduly

Program leader

Délka: 12 denní školení
Pro: majitele, manažery a specialisty firem
Obsah: detailní seznámení s nástroji a metodikou digitalizace, důvody a přínosy zavádění digitalizace, případové studie, strategie, principy, praktická cvičení, případové studie, řešení projektů digitalizace ve firmách účastníků s individuálním přístupem lektorů a expertů
Spolupracujeme na Vašem projektu digitalizace. Prostřednictvím naší sítě expertů pomáháme řešit vzniklé problémy.

Máte zájem být s námi v pravidelném kontaktu?


Více informací Vám poskytne

Martin Jurek

martin.jurek@ms-ic.cz +420 731 701 784