EFFECT-SME

Enhancing and Facilitating Funding Evaluation and data Collection Techniques focused on startups and SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určeným startupům a malým a středním firmám.


CÍLE: Programy podpory zažívají v posledních letech napříč evropskými inovačními centry boom. Centra dokážou služby nabídnout více firmám, dochází také k jejich diverzifikaci na základě cílové skupiny i témat. Strategická páteř ekonomiky, malé a střední firmy, potřebují efektivní podporu při rozvoji i adaptaci na nové podmínky okolního světa (průmysl 4.0, automatizace a digitalizace, cirkulární ekonomika apod.). Odpovědět na otázku, které programy pomáhají firmám nejlépe, se snaží právě projekt EFFECT-SME, a to díky vzájemnému učení, tzv. peer-learning s ostatními inovačními centry napříč Evropou i přes sdílení dobré praxe.

Mezinárodní tým se bude snažit o reakci na výzvy současné praxe, která se potýká zejména s chybějícími financemi i nedostačující technickou a personální kapacitou inovačních center provádět evaluace. Projekt samotný se tak věnuje tématu evaluací, jeho cílem je však pracovat s výsledky směrem do budoucna. Lepší evaluace totiž umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.

Z peer-learningových setkání vznikne návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí. V plánu jsou diseminační workshopy a jiné akce, které pak pomohou výsledky projektu rozšířit do inovačních center po celé Evropě.

AKCE: Peer-learningový workshop 1 (květen 2021)

Partneři

Do projektu jsou zapojena špičková a na evropské úrovni uznávaná inovační centra Steinbeis 2i (Stuttgart) a Fundación para el Conocimiento Madri+d (Madrid). V České republice se zapojí jako třetí strana Slezská univerzita v Opavě, která poskytne odbornou podporu v oblasti evaluací programů podpory firmám a také facilitaci pracovních diskusí a skupin v rámci chystaných peer-learningových workshopů. Dále se bude MSIC opírat o spolupráci v síti inovačních center v rámci platformy Platinn.cz.

Steinbeis 2i (DE)
Fundación para el Conocimiento Madri+d (ES)
Slezská univerzita v Opavě (CZ)

 


 

Doba trvání projektu

1.4.2021 až 31.3.2022

Tiskové zprávy

6.4.2021, MSIC povede svůj první mezinárodní projekt financovaný z programu Horizon2020.
Řeší evaluace dopadů u programů podpory pro firmy [STÁHNOUT]

 


Projekt byl podpořen ze zdrojů Evropské komise, programu Horizont 2020 pod číslem Grantové dohody 970893 — EFFECT-SME — H2020-INNOSUP-2018-2020 / H2020-INNOSUP-2018-2019-05.


 

Více informací Vám poskytne

Adéla Píchová

adela.pichova@ms-ic.cz +420 608 078 838