Grantové Poradenství pro inovační programy Horizon Europe

Hledáte možnosti, jak váš business posunout mezinárodním směrem? Ideálním řešením pro vás mohou být inovační programy Horizon Europe od Evropské komise. MSIC nabízí poradenství, které vám může pomoci k zisku těchto prestižních titulů.

Evropská grantová schémata na podporu začínajících firem, malých a středních podniků


EIC ACCELERATOR:

 • Podpora inovačních start-upů, MSP s potenciálem k růstu a tvorbě nových trhů
 • Zaměření na inovace založené na vědeckých objevech nebo průlomových technologiích, příp. v oblastech, kde je nutný patient capital
 • Bez tematického omezení, podporovány nebudou pouze inovace s negativním dopadem na životní prostředí, společenské blaho nebo určené primárně k vojenským účelům
 • TRL 5/6
 • Kombinované financování
  • Grantová složka (do 2,5 mil. €): aktivity TRL 5/6 – 8 (inovační)
  • Investiční složka (0,5 – 15 mil. €): především aktivity TRL 9 a výš (uvedení na trh, scale-up)
 • První uzávěrka pro plnou žádost: 9. 6. 2021

NOVĚ:

 • Povoleny žádosti fyzických osob (s úmyslem založit MSP) a subjektů ze třetích zemí (s úmyslem založit nebo přemístit MSP do EU/AS)
 • Modality žádosti čistě o grant:
  • Grant only: žadatel musí prokázat, že disponuje dostatečnými prostředky pro tržní uvedení a scale-up inovace
  • Grant first: inovace je založená na vědeckém objevu/nové technologii, jsou nutné zásadní aktivity v oblasti validace a demonstrace ke zhodnocení tržního potenciálu
 • Využití AI platformy pro zpracování žádosti
 • Nárok na koučink během zpracování žádosti
 • Tři kroky hodnocení: krátká žádost -> plná žádost -> interview
 • 1. krok: Stručná žádost (formulář o pěti stranách, pitch deck, video)
  • Bez uzávěrky, do 4 – 6 týdnů výsledek, zda má firma vypracovat plnou žádost
  • Možnost jednoho opětovného podání, po dalším neúspěchu stop na 12 měsíců
 • 2. krok: Plná žádost
  • Nutnost podat do stanovené uzávěrky, povinné zpracování pomocí EIC online platformy, k dispozici služby EIC kouče
  • V případě hodnocení GO ve všech kritériích od všech hodnotitelů: interview
  • Pokud NO-GO od jednoho hodnotitele: možnost jednoho opětovného podání do tohoto kroku
  • Pokud NO-GO od více hodnotitelů nebo neúspěch po opětovném podání: stop na 12 měsíců
 • 3. krok: Interview (8 – 9 týdnů po uzávěrce)
  • Porota může navrhnout odlišné složení komponent financování
  • Výsledek za 2 – 3 týdny
 • Žádosti „Fast-Track“ a „Plug-in“ mohou přeskočit první krok hodnocení
  • „Fast-Track“ je pro projekty, které navazují na výsledky projektů financovaných z H2020 jako např. Pathfinder, ERC Proof of Concept, EIT,
  • „Plug-In“ – se teprve připravuje a půjde o národní schémata – v ČR bude řešit TA ČR
 • Modality v případě zamítnutí ve 3. kroku:
  • Udělení Seal of Excellence
  • Opětovné podání přímo do kroku 3, nárok na další koučing
  • Stop na 12 měsíců

Další informace:


KASKÁDOVÉ FINANCOVÁNÍ:


Další informace:
 


EUROSTARS2:

 • Cílová skupina – MSP s vlastní výzkumnou činností, který má navázanou spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem
 • Oblast podpory – podpora dokončení vývoje inovačního výrobku, technologie či služby s plánovaným uplatněním na trhu do 2 let od ukončení realizace projektu
 • Typ a výše podpory –
  • koordinující MSP: 60% z celkových způsobilých výdajů
  • ostatní uchazeči: max 50% z celkových způsobilých výdajů
  • maximální celkový rozpočet činí 1,4 milionů EUR, jeden uchazeč může ročně čerpat max. 160 000 EUR
 • Délka trvání – maximálně 36 měsíců
 • Uzávěrka – 4. února 2021
 • Další informace:

 

Více informací Vám poskytne

Adéla Hradilová

adela.hradilova@ms-ic.cz +420 724 815 337