GRantové Poradenství pro inovační programy Horizon 2020

Hledáte možnosti, jak váš business posunout mezinárodním směrem? Ideálním řešením pro vás mohou být inovační programy Horizonu 2020 od Evropské komise. MSIC nabízí poradenství, které vám může pomoci k zisku těchto prestižních titulů.

Evropská grantová schémata na podporu začínajících firem, malých a středních podniků


EIC Accelerate:

 • Cílová skupina – začínající firmy, MSP
 • Oblast podpory – podpora vysoce rizikového inovačního řešení s potenciálem výrazného dopadu na růst podniku a fungování na trhu (high-risk a high potential)
 • Podporované aktivity – ověřování, prototypování, zkoušky a validace v reálných podmínkách atd.
 • Typ a výše podpory – financování ve formě grantu až do výše 2,5 mil EUR a nebo grantu kombinovaného s investicí až do 15 mil. EUR.
 • Délka trvání – 12 – 24 měsíců
 • Uzávěrka – 7. října 2020
 • Projektová žádost:
  • návrh projektu (max. 30 stránek)
   • excelence – cíle projektu, koncept, přístup a ambice projektu
   • dopad – popis trhu a zákazníků, budoucí růst firmy, business model, komercializace, ochrana duševního vlastnictví
   • implementace – pracovní plán, struktura a popis řízení projektu, finanční a personální zdroje
  • přílohy a finanční tabulky – etika a bezpečnost, životopisy týmu, letter of intent, finanční a podnikové informace, pitch deck

Způsob hodnocení projektu:

Další informace:


Kaskádové financování:


Eurostars2:

 • Cílová skupina – MSP s vlastní výzkumnou činností, který má navázanou spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem
 • Oblast podpory – podpora dokončení vývoje inovačního výrobku, technologie či služby s plánovaným uplatněním na trhu do 2 let od ukončení realizace projektu
 • Typ a výše podpory –
  • koordinující MSP: 60% z celkových způsobilých výdajů
  • ostatní uchazeči: max 50% z celkových způsobilých výdajů
  • maximální celkový rozpočet činí 1,4 milionů EUR, jeden uchazeč může ročně čerpat max. 160 000 EUR
 • Délka trvání – maximálně 36 měsíců
 • Uzávěrka – 3. září 2020
 • Další informace:

PŘIPRAVOVANÉ Akce

„Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu do programu EIC Accelerator“

termín konání – 16.9.2020 od 13:00
místo konání – JIC, Purkyňova 649/127, Brno-Medlánky
více informací a registrace na e-mail: adela.hradilova@ms-ic.cz

Více informací Vám poskytne

Adéla Hradilová

adela.hradilova@ms-ic.cz +420 724 815 337