Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů


Čemu může CECI pomoci:

Zvýší povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůrazní důležitost zapojení občanů
Inspiruje občany k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování
Zviditelní nové udržitelné služby, např. sdílenou ekonomiku, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci
Podpoří snižování produkce odpadu, úspory energie a cirkulárního myšlení


CÍLE: Přenos znalostí mezi regiony, aby přinesly více relevantní a účinné politiky pro podporu zapojení občanů do oběhové ekonomiky a sdílené ekonomiky.

AKCE zahrnují meziregionální vzdělávání prostřednictvím tematických workshopů, studií, diskusí u kulatého stolu a návštěv na místě. Budou tvořit základ pro sdílení odborných znalostí a podpoří komunikaci občanů na místní / regionální úrovni. Sdílení „dobré praxe“ přispěje k šíření povědomí o cirkulárním řešení a možnostech šetření zdrojů v celé Evropě.

Jako VÝSLEDEK, budou partnerské regiony vypracovávat akční plány pro předání získaných poznatků o úloze občanů v oběhové ekonomice a nových řešení. CECI bude zvyšovat povědomí veřejnosti vytvářet poptávku po udržitelných službách. Změny ve vzorcích spotřeby budou stimulovat rozvoj obchodních modelů oběhové ekonomiky a vytvářet nová pracovní místa.


Fáze 1    1.8. 2019 – 31.7.2022
Aktivní spolupráce a rozvoj regionálních akčních plánů

Fáze 2    1.1. 2022–31.7. 2023
Navazující implementace akčních plánů


Akce

Workshop: Nevyhazuj a opravuj!
27. 8. 2020

[REGISTRACE]

Workshop: Udržitelně již od kolébky!
17. 9. 2020
[REGISTRACE]
Již proběhlo:
21. 7. 2020, Workshop „Cirkuluj a žij udržitelně!“ [VÍCE INFORMACÍ]
3.-4. 12. 2019, 1. mezinárodní meeting, Lahti (Finsko)“ [VÍCE INFORMACÍ]

 

Newslettery

Newsletter pro semestr (únor 2020 – červenec 2020) [VÍCE INFORMACÍ]
Newsletter pro semestr (srpen 2019 – leden 2020) [VÍCE INFORMACÍ]

 

Materiály ke stažení

CECI poster [STÁHNOUT]

 

Tiskové zprávy

21.7.2020, Workshop „Cirkuluj a žij udržitelně!“ [STÁHNOUT]
24.1. 2020, Moravskoslezské inovační centrum chce v kraji prosadit bezodpadovou ekonomiku [ODKAZ]

 

Doba trvání projektu

1.8.2019 – 31.7.2023

Webové stránky projektu

https://www.interregeurope.eu/ceci/

Sociální sítě


Více informací Vám poskytne

Klára Golabová

klara.golabova@ms-ic.cz +420 724 923 439