Dej tomu tvar!

Potřebujete vylepšit Váš produkt, nebo se rozhodujete pro vývoj zcela nového?
Nemáte na to ty správné lidi a chcete efektivně využít konkurenční výhodu?

Díky efektivní aplikaci průmyslového/produktového designu, který ve spolupráci s předními designéry pomáhá budovat technická zařízení a pomůcky, které naplňují potřeby zákazníka, příkladem mohou být průmyslové stroje. Představuje tedy mimo jiné finanční, časovou, prostorovou úsporu a rychlou návratnost investic. Tento program vás seznámí s kvalitními experty v oboru a nabídne řadu odborných seminářů.

Jaké oblasti pomáhá TechArt řešit?

Hlavní oblastí zájmu programu Tech-Art je průmyslový/produktový design, design služeb, web design a jiné kreativní obory.

Pro koho je TechArt určen?

Program je určen pro firmy malé a střední firmy se se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.

Jak probíhá spolupráce

Počátek spolupráce tkví v účasti na odborných seminářích programu Tech-Art, správného pochopení problematiky průmyslového/produktového designu a vyplnění žádosti online. Samotná podpora je poskytována v režimu de-minimis a je rozdělena do tří fází

 

1. fáze

Vstup do programu Expand.
Detailní analýza produktu z pohledu konkrétních požadavků a potřeb zákazníka a procesů, hledání „patentových zámků“ a obchodních argumentů. Celkový rozsah je 40 hodin, služba je navíc v první fázi programu plně hrazena MSIC.

2. fáze

Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Firma ve spolupráci s kreativcem zažádá o příspěvek z kraje, který činí až 75 % na tvorbu funkčního 3D designového modelu v konstrukčním SW. Na základě vyhodnocení proběhne případná realizace a její vyhodnocení spolu s předloženými výsledky a specifickými výstupy.

3. fáze

Proces schválení v pokračování projektu, dohled při konstrukci a technologie výroby produktu, spočívá v opětovné žádosti o dotaci, která opět může činit až 75 % celkové částky.

Za naše experty se zaručíme, najděte toho pravého pro Vás!

Kontaktní osoba

Dominik Kovalčík

dominik.kovalcik@ms-ic.cz +420 608 208 441

Máte dotaz? Poradíme Vám!


  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Není program TechArt pro vás?
Zjistěte, který program vám sedne