Dej tomu tvar!

Přihlášení do dotačního programu TechArt Voucher bylo dne 17.1.2020 v 10:59:59 hod. ukončeno.

Děkujeme všem přihlášeným uchazečům. O dalším postupu budete informováni v nejbližších dnech. Pro ostatní plánujeme otevřít další kolo výzvy v období léto/ podzim 2020.

Nově pro podzimní běh výzvy navýšení podpory u TechArt Voucher až na 70% z 450 000 Kč

Potřebujete vylepšit Váš produkt, nebo se rozhodujete pro vývoj zcela nového?
Nemáte na to ty správné lidi a chcete efektivně využít konkurenční výhodu?

Dne 27.11.2019 vyšlo na portálu www.msk.cz nové kolo Podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2020, ve které jsme se rozhodli navýšit konečnou částku podpory téměř na dvojnásobek původní částky. Program TechArt pomáhá prostřednictvím spolupráce s předními designéry účinně aplikovat průmyslový a produktový design, čímž napomáhá k realizaci technických zařízení a pomůcek, které naplňují potřeby zákazníka. TechArt vás seznámí jak s kvalitními experty v oboru, tak nabídne řadu odborných seminářů. Současně TechArt představuje finanční, časovou i prostorovou úsporu a zajišťuje rychlou návratnost investic. Příhlásit se můžete v termínu od 1.1. do 10.1.2020 (11:59:59 hod.) zde.

Jaké oblasti pomáhá TechArt řešit?

Hlavní oblastí zájmu programu TechArt je průmyslový/produktový design.

Pro koho je TechArt určen?

Program je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.

Jak probíhá spolupráce

Počátek spolupráce tkví v účasti na odborných seminářích programu Tech-Art, správného pochopení problematiky průmyslového/produktového designu a vyplnění žádosti online. Samotná podpora je poskytována v režimu de-minimis a je rozdělena do tří fází

 

1.

fáze

Vstup do programu Expand
Detailní analýza produktu z pohledu konkrétních požadavků a potřeb zákazníka a procesů, hledání „patentových zámků“ a obchodních argumentů. Celkový rozsah je 40 hodin, služba je navíc v první fázi programu plně hrazena MSIC. Na Expand si může uchazeč nárokovat v případě, že je jeho projekt ve stadiu, které vyžaduje analýzu potenciálu a když překoná obě 2 hodnotící kola a bude doporučen komisí pro schválení zastupitelstvem MSK pro podpoření v TechArt Voucheru.

2.

fáze

Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Firma ve spolupráci s designérem zažádá o dotaci, která činí až 70 % nákladů (max. 250 000 Kč) na tvorbu funkčního 3D designového modelu v konstrukčním SW. Na základě vyhodnocení žádosti proběhne případná realizace a vyhodnocení výsledků.

3.

fáze

Proces schválení v pokračování projektu.
Dohled při konstrukci a technologie výroby produktu, spočívá v opětovné žádosti o dotaci, která opět může činit až 70 % celkové částky (max. 200 000 Kč).

 

finanční podpora techart voucher

V rámci programu TechArt je možné získat finanční podporu až do výše 450 000 Kč ve formě TechArt voucheru. Více informací k podmínkám dotačního programu a přihlášce najdete na stránkách MSK .

 

 

 

CO DĚLAT, KDyŽ MÁTE VLASTNÍHO DESIGNÉRA?

Pokud máte vlastního designéra, musí být zaregistrován do databáze expertů MSIC. Pro uvedení kandidáta do databáze Expertů TechArt si stáhněte formulář Kritéria pro kreativního .experta. Vyplněný formulář nám zašlete na e-mail: lenka.durkova@ms-ic.cz nejpozději do 31.12.2019.

 

 

NÁVOD PRO REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU TECHART?

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC vytvořil velmi návodnou videoinstruktáž ., která vám pomůže přihlásit se dotačnímu programu TechArt.

 

 

 

Za naše experty se zaručíme, najděte toho pravého pro Vás!

 

Více informací Vám poskytne

Lenka Ďurková

lenka.durkova@ms-ic.cz +420 720 028 734

Není program TechArt pro vás?
Zjistěte, který program vám sedne