Dej tomu tvar!

Nově pro podzimní běh výzvy navýšení podpory u TechArt Voucher až na 70% z 450 000 Kč. Potřebujete vylepšit Váš produkt, nebo se rozhodujete pro vývoj zcela nového?
Nemáte na to ty správné lidi a chcete efektivně využít konkurenční výhodu?

Už 27.11.2019 vyjde na portálu www.msk.cz nové kolo Podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2019, ve které jsme se rozhodli navýšit konečnou částku podpory téměř na dvojnásobek původní částky. Program TechArt pomáhá prostřednictvím spolupráce s předními designéry účinně aplikovat průmyslový a produktový design, čímž napomáhá k realizaci technických zařízení a pomůcek, které naplňují potřeby zákazníka. TechArt vás seznámí jak s kvalitními experty v oboru, tak nabídne řadu odborných seminářů. Současně TechArt představuje finanční, časovou i prostorovou úsporu a zajišťuje rychlou návratnost investic.

Jaké oblasti pomáhá TechArt řešit?

Hlavní oblastí zájmu programu TechArt je průmyslový/produktový design.

Pro koho je TechArt určen?

Program je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.

Jak probíhá spolupráce

Počátek spolupráce tkví v účasti na odborných seminářích programu Tech-Art, správného pochopení problematiky průmyslového/produktového designu a vyplnění žádosti online. Samotná podpora je poskytována v režimu de-minimis a je rozdělena do tří fází

 

1.

fáze

Vstup do programu Expand.
Detailní analýza produktu z pohledu konkrétních požadavků a potřeb zákazníka a procesů, hledání „patentových zámků“ a obchodních argumentů. Celkový rozsah je 40 hodin, služba je navíc v první fázi programu plně hrazena MSIC.

2.

fáze

Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Firma ve spolupráci s designérem zažádá o dotaci, která činí až 70 % nákladů (max. 250 000 Kč) na tvorbu funkčního 3D designového modelu v konstrukčním SW. Na základě vyhodnocení žádosti proběhne případná realizace a vyhodnocení výsledků.

3.

fáze

Proces schválení v pokračování projektu.
Dohled při konstrukci a technologie výroby produktu, spočívá v opětovné žádosti o dotaci, která opět může činit až 70 % celkové částky (max. 200 000 Kč).

Za naše experty se zaručíme, najděte toho pravého pro Vás!

finanční podpora: techart voucher

V rámci programu TechArt je možné získat finanční podporu až do výše 450 000 Kč ve formě TechArt voucheru. Více informací k podmínkám dotačního programu a přihlášce najdete na stránkách MSK .

Stáhněte si leták TechArt dalšími informacemi o programu.

Více informací Vám poskytne

Lenka Ďurková

lenka.durkova@ms-ic.cz +420 720 028 734

Není program TechArt pro vás?
Zjistěte, který program vám sedne