Rozjeď to!

Máte nápad, kterému věříte? Cítíte, že je ten správný čas postavit se na vlastní nohy? Chcete podnikat, ale nevíte jak na to?

Podnikavý region (zkráceně PodReg) je rozsáhlý projekt, který se snaží zvýšit počet podnikatelů v Moravskoslezském kraji. Pomáhá motivovat všechny obyvatele napříč krajem, probouzí podnikavost, podporuje zajímavé projekty a snaží se o nalezení technologických a inovačních špiček.

Jaké oblasti pomáhá podreg řešit?

Hlavním programem Podnikavého regionu je Start Up Voucher, který nabízí začínajícím podnikatelům (nejen) finanční pomoc. Start Up Voucher není oborově omezen.

K ČEMU LZE START UP VOUCHER VYUŽÍT??

Zejména k rychlé validaci produktu/služby. Voucher je nutné využít na služby kouče/mentora z řad zkušených úspěšných podnikatelů a lze jej využít např. na: výrobu funkčního vzorku/prototypu, nákup služeb (př. marketing, daňové a účetní poradenství, expertní analýza, apod.), nákup vybavení, specializované vzdělávání, apod.

Pro koho je Strat Up Voucher určen?

Je určen pro začínající podnikatele, kteří svou myšlenku přetavili ve smysluplný podnikatelský projekt a ten připravili na vstup na trh. Teď potřebují pomoc ve formě zpětné vazby, rady a finanční podpory.

Jak probíhá spolupráce

Forma osobní spolupráce je rozdělena do pěti fází

1. fáze

Předložení předem vypracovaného podnikatelského záměru ve formě Business Canvasu,který je součástí příloh dotačního programu. Doporučujeme Business Canvas vypracovat ve spolupráci s koučem/mentorem z řad profesionálů, kteří pomohou nejen kvalitně sepsat Business Canvas a zvýšit tak šance na získání dotace, ale zejména ujasnit veškeré detaily podnikatelského záměru tak, aby byl skvěle promyšlen, stručně popsán a připraven pro rychlou validaci.

2. fáze

Výběrová komise vybere na základě vyhodnocení Business Canvasů ty nejlepší projekty a pozve autory těchto projektů k osobní prezentaci, při které bude prostor pro doplňující otázky a informace. Doporučujeme připravit si předem dvouminutové shrnutí, které okamžitě zaujme (tzv. elevator pitch) a na to navazující cca. 10 minutovou prezentaci.

3. fáze

Výběr kouče, podepsání smlouvy a přidělení finanční podpory. Po dobu trvání této fáze je možné domluvit se na využití služeb expertů z různých oborů a posunout tak podnikatelský záměr o velký kus dopředu.

4. fáze

Aktivní kooperace podpořených projektů se zvoleným koučem, realizace samotného podnikatelského záměru, dodržování finančního plánu, analýza trhu, realizace prodejního plánu, tvorba marketingové strategie, dokončení výroby prototypu či finálního produktu, atd.

5. fáze

Projekt, který úspěšně zvládl předchozí fáze, můžeme označit za fungující firmu.

 

Partnerské organizace

Nejen Moravskoslezské inovační centrum je zapojeno ve Start-up Voucheru, kontaktujte i partnerské organizace a vyberte si toho, kdo je Vám nejblíže. Stáhnete si je i s kontakty ZDE!

Více informací Vám poskytne

Irena Hluchníková

irena.hluchnikova@ms-ic.cz +420 608 676 044

Není program PodReg pro vás?
Zjistěte, který program vám sedne