Výzva pro rok 2021 je vyhlášena!!! Seznamte se s podmínkami programu TechArt Voucher zde.

Rada kraje svým usnesením č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021. 

Jestli máte zájem o informace k TechArt Voucheru, napište nám na sebe kontakt na e-mail: martin.jurek@ms-ic.cz!!!

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 16. 4. 2021 9:59:59 hod, přihlášení a registraci k programu bude možné provést zde.

Potřebujete vylepšit Váš produkt, nebo se rozhodujete pro vývoj zcela nového?
Nemáte na to ty správné lidi a chcete efektivně využít konkurenční výhodu?

KÚ MSK 2021 22.2.2021 vyhlásil na portálu www.msk.cz nové kolo Podpory podnikání v Moravskoslezském kraji 2021, ve které jsme se rozhodli ponechat konečnou částku podpory téměř na dvojnásobek původní částky, a taky jako reakci na předchozí kolo, rozdělit finanční dotace programu TechArt na 2. fáze (ve vaši přihlášce tak můžete žádat o celou částku 450 000Kč, nebo si ji rozdělit postupně do dvou navazujících projektů). Program TechArt pomáhá prostřednictvím spolupráce s předními designéry účinně aplikovat průmyslový a produktový design, čímž napomáhá k realizaci technických zařízení a pomůcek, které naplňují potřeby zákazníka. TechArt vás seznámí jak s kvalitními experty v oboru, tak nabídne řadu odborných seminářů. Současně TechArt představuje finanční, časovou i prostorovou úsporu a zajišťuje rychlou návratnost investic. 

Jaké oblasti pomáhá TechArt řešit?

Hlavní oblastí zájmu programu TechArt je průmyslový/produktový design.

Pro koho je TechArt určen?

Program je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.

Jak probíhá spolupráce

Počátek spolupráce tkví v účasti na konzultacích s manažerem programu a kreativním expertem programu Tech-Art Voucher , správného pochopení problematiky průmyslového/produktového designu a vyplnění žádosti online. Samotná podpora je poskytována v režimu de-minimis a je rozdělena do 2 fází:

 

1.

KROK

Vstup do programu prostřednictvím kontaktování, konzultace a vytvořením smluvního vztahu s kreativním expertem ze seznamu expertů uvedeného níže na této stránce. Vzory smluv si můžete stáhnout zde (plátce DPH), a zde (neplátce DPH).

1.

fáze

Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Firma ve spolupráci s designérem zažádá o dotaci, která činí až 70 % nákladů (max. 250 000 Kč) na tvorbu funkčního 3D designového modelu v konstrukčním SW. Na základě vyhodnocení žádosti proběhne případná realizace a vyhodnocení výsledků.

2.

fáze

Proces schválení v pokračování projektu.
Dohled při konstrukci a technologie výroby produktu, spočívá v opětovné žádosti o dotaci, která opět může činit až 70 % celkové částky (max. 200 000 Kč).

Příjemce v rámci tohoto titulu může realizovat čistě 1. nebo 2. fázi, anebo obě fáze najednou.

finanční podpora techart voucher

V rámci programu TechArt je možné získat finanční podporu až do výše 450 000 Kč ve formě TechArt voucheru. Více informací k podmínkám dotačního programu a přihlášce najdete na stránkách MSK Podmínky dotačního programu budou aktualizovány na koci únoru 2021.

 

 

 

CO DĚLAT, KDyŽ MÁTE VLASTNÍHO DESIGNÉRA?

Pokud máte vlastního designéra, musí být zaregistrován do databáze expertů MSIC. Pro uvedení kandidáta do databáze Expertů TechArt si stáhněte formulář Kritéria pro kreativního .experta. Vyplněný formulář nám zašlete na e-mail: martin.jurek@ms-ic.cz nejpozději do 16.4.2021.

 

 

NÁVOD PRO REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU TECHART?

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC vytvořil velmi návodnou videoinstruktáž ., která vám pomůže přihlásit se dotačnímu programu TechArt (Pozn. před termínem podání přihlášek se bude měnit uživatelské prostředí e-podatelně MSK a přibude aktualizované video) .

 

 

 

Za naše experty se zaručíme, najděte toho pravého pro Vás!

 

Více informací Vám poskytne

Martin Jurek

martin.jurek@ms-ic.cz +420 731 701 784