Momentálně není tato výzva otevřena.
Seznamte se i tak s podmínkami, ať máte informační náskok.

Máte záměr vytvořit nový produkt (výrobek, službu) či se rozšířit na trzích a nemáte dostatek lidí na realizaci těchto nápadů? InnoBooster usnadní zaměstnat seniorního člověka/zaměstnance, kterého můžete ihned zapojit do svého týmu.

Jaké oblasti pomáhá InnoBooster řešit?

Oblasti zájmu programu InnoBooster jsou neomezené, může tedy rozvíjet firmu z jakéhokoli oboru.

Pro koho je InnoBooster určen?

Program je určen pro malé nebo středně velké firmy, či osoby podnikající na živnostenský list, se sídlem/provozovnou v Moravskoslezském kraji.

NÁVOD PRO REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU INNOBOOSTER?

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC vytvořil velmi návodnou videoinstruktáž ., která vám pomůže přihlásit se dotačnímu programu InnoBooster.

finanční podpora: innobooster voucher

Dotace jsou poskytovány v režimu de-minimis. Získat můžete maximální výši dotace na mzdu takzvaného InnoBoostera 500 000 Kč (tj. 50 % uznatelných nákladů na mzdu) a to po dobu jednoho roku.

Více informací k podmínkám dotačního programu a přihlášce najdete na stránkách MSK .

 

Více informací Vám poskytne

Kristýna Mánková

kristyna.mankova@ms-ic.cz +420 776 273 048